42354
  • Udalosť - "Dni Slovanov"
  • Kedy - 29.8.2019 od 11:00
  • Kde - Jankov Vŕšok pri Uhrovci
koncert3.2019
  • Udalosť - "Ruské fašiangy"
  • Kedy - 3.3.2019 17:00
  • Kde - Dom kultúry Zrkadlový háj, Bratislava